หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 29 งาน

1. ช่างฉีดพลาสติก (บางพลี/บางปะกง)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

- รับผิดชอบงานดูแลความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมา วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ / ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

- บริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายวิศวกรรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารงานซ่อมบำรุงให้ได
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. วิศวกรวางแผนการผลิต

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

ไม่ระบุ วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ระยอง)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
2. ประ
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. วิศวกร (ระดับผู้จัดการฝ่าย)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

ควบคุมกระบวนการผลิต
จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการผลิต
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Process Engineer (ระยอง)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

ไม่ระบุ วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. พนักงานออกแบบ( สีคิ้ว )

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

-จัดทำแบบพิมพ์ทุกแบบ (ARTWORK)ที่มีผลิตภายในโรงงาน
-ตรวสอบความถูกต้องแบบพิมพ์ทุกแบบ (ARTWORK) ที่มี
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. วิศวกรการผลิต (ระดับหัวหน้างาน)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ และปริมาณตามมาตรฐานที่กำหนด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่บัญชี

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

ไม่ระบุ วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. วิศวกรการพิมพ์

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

- ควบคุมและดูแล คุณภาพงานพิมพ์ให้อยู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ
- ควบคุม ปริมาณการ
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ช่างซ่อมบำรุง (สีคิ้ว)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

1. ดำเนินงาน Overhaul เครื่องจักรตามแผนงานที่วางไว้
2. ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรตามคำสั่งผู้บังค
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Utility engineer (ระยอง)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบ Utility
- ปรับปรุงระบบ Utility ให้ทันสมัย
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. หัวหน้าควบคุมเครื่อง(สีคิ้ว)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

- ควบคุม คุณภาพ,ของเสีย,ผลผลิตปริมาณสุทธิให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- บริหารคนให้มีประสิทธิภาพ และระ
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. Export Sales Coordinator ประจำโรงงานสีคิ้ว

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

ไม่ระบุ วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า(ฉะเชิงเทรา)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

- ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานด้านคลังสินค้าและวัตถุดิบ
- ร่วมดำเนินการวางแผนการปรับปรุงบริหารคลังสินค
วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Sale

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศทางโทรศัพท์และทางอีเมล
วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. พนักงานธุรการ(บางพลี,บางปะกง)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

1.ดูแล ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการงานธุรการภายในบริษัท
2.ดูแลรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน
วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน พิจารณาตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ช่างเทคนิคไฟฟ้า (ระยอง)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

ไม่ระบุ วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Export Sales Representative

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

ไม่ระบุ วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Production Section Manager

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

ไม่ระบุ วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ (ระยอง)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

ไม่ระบุ วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. ช่างแม่พิมพ์พลาสติก(บางพลี,บางปะกง)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

- สามารถฟิตประกอบแม่พิมพ์และช่างกลึง
- รายงานสภาพความเสียหาย ปัญหา อุปสรรคในการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคั
วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. Electrical Engineer

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

• Set Up the Maintenance procedure and Preventive Maintenance programs for Electrical equipment
• A
วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. หัวหน้างานคลังสินค้า

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

1. ดำเนินงานการรับมอบสินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บ การตรวจนับ การจัดส่งสินค้าสำเร็จรูป เศษสูญเสียจากการ วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. วิศวกรอุตสาหการ/วิศวกรเครื่องกล

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

1. ควบคุมดูแลการดำเนนงานของแผนกความร้อน 2 และ 3
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของแผนกผลิตน้ำประปา
3. วา
วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. เจ้าหน้าที่จัดส่ง(บางพลี)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

1. ประสานงานกับฝ่ายขาย คลังสินค้าและฝ่ายจัดส่ง เพื่อตรวจสอบ จัดเตรียมงานและจัดหารถ
2. จัดเตรียมรายง
วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. วิศวกรพิมพ์เฟล็กโซ่ (กระดาษ)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

ไม่ระบุ วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
2. ประ
วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. พนักงานจัดซื้อ(บางพลี,ระยอง)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และติดต่อลูกค้าภายนอก
เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสั่งซื้อของบริษัท
วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า
ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี